Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium i Konstruktionsmaterial

27 maj. 2014, 10:00 - 12:00
Luleå , E632, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 21 november 2013

Namn:    
Erik Nilsson 

Ämne:     
Konstruktionsmaterial

Uppsats:
Oxidation of Heat Resistant Stainless Steels in aPelletizing Process

Examinator:   
Biträdande professor Marta-Lena Antti, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Ph.D., Research Leader Rikard Norling, Swerea KIMAB AB, Kista