Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium i Trä- och bionanokompositer

11 jun. 2014, 13:00 - 15:00
Luleå , E632, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 21 november 2013

Namn:    
Peng Liu 

Ämne:     
Trä- och bionanokompositer 

Uppsats:
Nanopolysaccharides for Adsorption of Heavy Metal Ions from Water

Examinator:   
Biträdande professor Aji P Mathew, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Associate Professor Qi Zhou, School of Biotechnology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm