Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium i trä- och bionanokompositer

4 dec. 2014, 10:00 - 12:00
Luleå , E231, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 21 november 2013

Namn:    
Saleh Hooshmand 

Ämne:     
Trä- och bionanokompositer 

Uppsats:
Process and Properties of Continous Fibers Based on Cellulose Nanocrystals and Nanofiber

Examinator:   
Professor Kristiina Oksman, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Biträdande professor Tekla Tammelin, Aalto University, Finland