Hoppa till innehållet
Ecodrive

Multikomposit gör bilen extra miljösmart

Publicerad: 26 januari 2012

Bilar byggda av kompositmaterial som både är lätta och starka och som dessutom fungerar som ett batteri. Ett fullt realiserbart mål menar LTUs forskargrupp inom området polymera konstruktionsmaterial som bl. a arbetar med att utveckla multifunktionella höghållfasta kompositer för bil-, flyg-, rymd och vindkraftindustrin.

– Materialet tål hög belastning och bidrar till minskade koldioxidutsläpp, säger professor Janis Varna. Multifunktionella kompositer som fungerar som batterier är ett spår som väckt stor uppmärksamhet och omskrivits av såväl New Scientist och New York Times. I januari 2012 startar en ny forskarskola med fokus på lättviktsteknik där LTU samarbetar med KTH, Chalmers och Högskolan Väst. Dessutom startar LTU en ny masterutbildning inom området kompositmaterial

Professor Janis Varna leder forskningen runt kompositer i nära samarbete med gästprofessor Leif Asp, forskningschef vid Swerea Sicomp. Samarbetet mellan LTU och Sicomp har varit framgångsrikt och resulterat i att forskargruppen idag hör till världseliten inom området.

Höghållfasta, lätta kompositer som bl. a kan lagra energi och delvis ersätta tunga batterier i fordon, högpresterande naturfiberkompositer baserade på lin och hampa, återvinning av kolfibrer och träbaserade bionanokompositer, där forskningen leds av professor Kristiina Oksman, är områden där forskning bedrivs.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, VINNOVA, EU och Nationella flygforskningsprogrammet hör till finansiärerna. Bland företagspartners återfinns Volvo Personvagnar, Airbus och Ruag men även lokala företag som ABB Plast, APC Composite och Composite Scandinavia.

– LTUs samlade kompetens gör oss till en stark spelare inom området och intresset från industrin som vill öka kunskapen om kompositer både på FoU och utbildningsnivå är stort, säger Leif Asp. 

Källa: LTU Review, nr 1, 2012