Hoppa till innehållet
Tony Carlson försvarar sin avhandling.

Ny komposit som lagrar energi

Publicerad: 16 oktober 2013

En komposit bestående av kolfiber och plast som, förutom att det är lätt och starkt, också fungerar som ett batteri. Konceptet med energilagring i multifunktionella material presenteras nu i en doktorsavhandling av Tony Carlson, LTU. Tekniken, som är patentsökt, gör det möjligt att skapa så kallade strukturella batterier i exempelvis elektronikprodukter och fordon.

Tony Carlson vid forskningsämnet Polymera konstruktionsmaterial har arbetat som industridoktorand vid Swerea Sicomp i Mölndal, där konceptet för strukturella batterier tagits fram under ledning av professor Leif Asp, forskningschef vid Swerea Sicomp.

– Vi har sökt patent på tekniken för att göra strukturella batterier och vi söker en partner för att kunna kommersialisera detta. Det är dock inte helt lätt att sälja in ett nytt koncept, eftersom den person man pratar med funderar utifrån sina egna tillämpningsområden. Vinsterna med det strukturella batteriet blir tydliga när man utgår från ett systemperspektiv, säger Leif Asp.

Reader Emile Smith Greenhalgh
Opponenten Reader Emile Smith Greenhalgh, Imperial College i London.

–  Multifunktionella material berör flera forskningsområden. I min forskning har jag haft möjlighet att jobba nära forskare från andra discipliner och vi har kunnat utbilda varandra på våra expertområden. Det är viktigt att hitta ett gemensamt språk när personer kommer från olika discipliner som mekanik, elektronik och kemi, säger Tony Carlson.

Kompositen som används för det strukturella batteriet är lätt och starkt med flera lager kolfiber som läggs i olika riktningar. Batterifunktionen skapas genom att kolfiber beläggs med en plastig hinna av polymerelektrolyt, och även om denna inte leder joner lika bra som en vätska så kompenseras det av betydligt kortare avstånd mellan elektroderna.

– Vill du ha större batterikapacitet så lägger du på mer material. Du kan också forma materialet som du vill, vilket gör det mer flexibelt jämfört med traditionella batterier, säger Leif Asp.

Avhandlingen har gjorts inom ramen för två projekt med finansiering från EU:s sjunde ramprogram och Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.