Hoppa till innehållet
12:00 30 nov
Biokol

Superkondensatorer – biokol som elektrodmaterial

30 nov. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 16 augusti 2017

Lignin är ett samlingsnamn på en serie av polymera föreningar som finns i vedråvara och är en underutnyttjad komponent som kan användas för framställning av biokol samt aktivt kol och kolfiber. Kristiina Oksman, professor i Trä och bionanokompositer vid Luleå tekniska universitet, diskuterar om lignin eller biokol kan bli framtida material till elektroniska tillämpningar?

Kristiina Oksman

Kristiina Oksman, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493371
Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik