Hoppa till innehållet
Kristiina Oksman
Kristiina Oksman

Kristiina Oksman

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Trä och bionanokompositer
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kristiina.oksman@ltu.se
0920-493371
E170a Luleå

Forskningsområden

Trä-plastkompositer
Kompositer från förnyelsebara råvaror
Biokompositer
Biopolymerbaserade nanokompositer

Forskning

Min forskning är inriktad på kompositmaterial från förnyelsebara råvaror med fokus på:

- Processteknologi för kompositer
- Förhållanden mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper
- Kompositernas långsiktiga egenskaper

Min doktorsexamen förvärvade jag 1997, inom termoplastiska träkompositer. Efter en tid som projektledare vid SICOMP (Swedish Institute of Composites) i Piteå utsågs jag 2001 till professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och senare adjungerad professor vid University of Toronto. Jag har samarbetat med Forest Products Laboratory i Madison, USA sedan 1994, där jag har fungerat som gästforskare inom termoplastiska träkompositer och dessutom arbetat i organisationskommittén för Wood Fiber Thermoplastic Composite Conference som hålls vartannat år i Madison. Mina viktigaste samarbetspartners är University of Toronto, Centre for Biocomposites and Biomaterials Processing i Toronto, Kanada; Chalmers; Institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi vid Helsingfors universitet; och Forest Products Laboratory i Madison, USA.

Undervisning

Grundutbildning:

Bio Composites; Processing, Properties and Products

Medverkan i kommande konferenser

Publikationer under framställning

Nanofibers from Bagasse and Rice Straw: Process Optimization and Properties

Authors: ML Hassan, AP Mathew, EA Hassan, NA El-Wakil, K Oksman. (submitted to Wood Sci and Tech)

 

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

An introduction to fiber reinforced composite materials (2021)

Jayan. J, Appukuttan. S, Wilson. R, Joseph. K, George. G, Oksman. K
Ingår i: Fiber Reinforced Composites
Artikel i tidskrift

Bacterial Cellulose Network from Kombucha Fermentation Impregnated with Emulsion-Polymerized Poly(methyl methacrylate) to Form Nanocomposite (2021)

Oliver-Ortega. H, Geng. S, Espinach. F, Oksman. K, Vilaseca. F
Polymers, Vol. 13, nr. 4
Artikel i tidskrift

Cellulose nanofiber thin-films as transparent and durable flexible substrates for electronic devices (2021)

Pakharenko. V, Sameni. J, Konar. S, Pervaiz. M, Yang. W, Tjong. J, et al.
Materials & design, Vol. 197
Artikel i tidskrift

Comparison of tension wood and normal wood for oxidative nanofibrillation and network characteristics (2021)

Jonasson. S, Bünder. A, Das. O, Niittylä. T, Oksman. K
Cellulose (London), Vol. 28, nr. 2, s. 1085-1104
Artikel i tidskrift

Hetero-Porous, High-Surface Area Green Carbon Aerogels for the Next-Generation Energy Storage Applications (2021)

Thomas. B, Geng. S, Sain. M, Oksman. K
Nanomaterials, Vol. 11, nr. 3