Hoppa till innehållet
Martha Herrera
Martha Herrera

Martha Herrera

Luleå

Separering av nanostrukturerade material från restprodukter och utveckiling av kompositer

Min forskning

Ekonomin skogsbaserade industrierna kan förbättras genom samproduktion av kemikalier och biobaserade material genom att använda sidoströmmar och restsubstanser. En intressant co-produkt kan vara cellulosakristaller (whiskers); den del av cellulosa, som är svårt att lösa i hydrolysprocessen under etanolproduktion eller små partiklar (böter) i vitt vatten från cellulosaproduktion.

Termen cellulosa nanowhiskers (CNW) hänvisar till nålliknande struktur av cellulosa enkristaller. Dessa kristaller är förenade genom amorfa cellulosa och bilda cellulosa mikrofibriller, som är den förstärkande fasen av trä cellväggen. Cellulosa nanowhiskers har rönt stort intresse som ett nytt nanostrukturerade material under de senaste åren. Dessa kristal förväntas användas som förstärkning i polymerer och läkemedel såsom hydrogeler osv Whiskers från trä till exempel mäta runt 5 nm i bredd och 200 nm i längd.

Syftet med denna studie är att undersöka lönsamheten av resterna från bioetanol process och produktion cellulosa som en billig råvarukälla för nanowhisker produktion. Vidare är syftet även att studera nya teknik, spinnbeläggning, för att förbereda cellulosa nanokompositer. Både mekaniska och kemiska processer kommer att användas för att isolera cellulosa nanowhiskers från de renade bio-rester. Den kemiska sammansättningen, kristallinitet, utbytet etc av den använda återstoden kommer att utvärderas och beräknas. Fourier-transform infraröd spektroskopi (FTIR) kommer att användas för att karakterisera innehållet i de olika komponenterna i den biologiska återstoden och renad cellulosa. Högupplöst SEM och atomkraftsmikroskop (AFM) används för att karakterisera morfologi och storlek separerad nanowhisker och nanokompositer. Mekaniska och fysikaliska egenskaper av beredda nanokompositer kommer att studeras.

Om mig

Jag föddes i den vackra staden Cumana, framför Karibiska havet i Venezuela. Jag blev Materials Engineer 2007 från universitetet "Simon Bolivar" i Caracas-Venezuela. Och rätt efter det, jag fick ett stipendium från master AMASE, och fortsatte mina masterstudier i Barcelona-Spanien, och Nancy-France. Sedan år 2009 gjorde jag mitt examensarbete i utvecklingen av nya brandresistenta polymermaterial i företaget Ferro i Castellon-Spanien och fick magisterexamen i Advanced Materials och Science of Engineering. I slutet av 2009 kom jag till Luleå och började mina doktorandstudier under hösten 2010.

Jag är också intresserad av dans, språk, bakning och dekorera tårtor, göra kläder, och miljöskyddsåtgärder.