Erik_Höglund
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”SKF är en mycket kompetent samarbetspartner”

Publicerad: 9 december 2015

Erik Höglund
Föreståndare för SKF–LTU UTC och professor i maskinelement.

Hur tycker du SKF-LTU UTC har utvecklats sedan starten?

– UTC:et har blivit en väldigt stor framgång. Både när det gäller vad vi jobbar med men också på det sätt vi fått stöd för den här idén, inte minst från Vinnova. Andra företag är också nyfikna på den här arbetsformen och på vad vi gör.

Vad kan du säga om samarbetet inom gruppen?

– Det är en väldigt stor geografisk spridning på var våra doktorander kommer ifrån, vilket vi tror är berikande. Vi tror också att det är positivt att doktoranderna sitter tillsammans för att stärka gruppkänslan och samarbetet mellan varandra. Tack vare ett Marie-Curie stöd finns också en fantastisk möjlighet för våra doktorander och seniora forskare att besöka SKF i exempelvis Holland, Skottland eller Göteborg.

Hur tycker du samarbetet med SKF fungerar?

– Väldigt bra! Vi har en bra dialog och de frågor vi diskuterar syftar verkligen till att ytterligare utveckla UTC:et. Det är en mycket kompetent samarbetspartner vilket också märks i våra diskussioner. Kraven och förväntningarna är höga, vilket är en sporre i sig.

Hur ser du på framtiden för SKF-LTU UTC?

– För framtiden hoppas vi förstås förlänga samarbetet efter fem år, och vi vill också hitta former för hur andra företag ska kunna komma in i det här samarbetet. 

Taggar