Nick Dittes (t.v) och Fredrik Häggström är doktorander vid SKF-LTU Technology Centre Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Smarta kullager i sikte

Publicerad: 17 maj 2013

På den nya forskningssatsningen SKF-LTU Technology Centre for Advanced Condition Monitoring råder nu full aktivitet med forskning och uppbyggandet av ett labb. Ett antal doktorander och studenter arbetar på olika projekt som leder mot samma mål – att ta fram nästa generations smarta kullager.

Dessa nya kullager kommer att kunna tala om när de är i behov av service, och till och med reparera sig själva, något som skulle ge stora besparingar till industrin. Roterande komponenter finns överallt och ett enda trasigt kullager kan potentiellt orsaka produktionsstopp i en fabrik eller att exempelvis ett tåg eller vindturbin stannar. I syfte att ta fram dessa moderna kullager, och andra koncept för att styra och övervaka produktionsutrustning, så skapades 2012 världens femte SKF Technology University Center - där valet av samarbetspartner alltså föll på LTU.

Fångar upp energi från sensor

En av de doktorander som arbetar i centret är Fredrik Häggström vid EISLAB som läst civilingenjör Elektroteknik. Han berättar om sin forskning som går ut på att samla upp energi från kullager.

– Mitt område kallas energy harvesting in rotating environments och det handlar om att samla upp energi till sensorer i lagret. Det är via sensorerna vi kan se statusen på kullagret. Jag håller på att utvärdera olika metoder för detta och sedan kommer jag även att titta på lagring av energi. 

SKF:s center i Livingstone Skottland jobbar med liknande frågor och Fredrik kommer inom kort att resa dit för att ta del av deras resultat. Att vara doktorand i SFK-LTU Technology Center innebär för övrigt att Fredrik och de andra doktoranderna rapporterar till både SKF och LTU.

Kompletterande kompetenser

– SKF vill ha in rapporter och se vart vi är på väg medan LTU förväntar sig att vi producerar vetenskapliga artiklar. Varje månad har vi möten med representanter från SKF för att stämma av vad som hänt och vad som är på gång. Vi har även interna möten varje vecka där vi kan bolla idéer och presentera vad vi gjort. Det är positivt att det finns olika kompetenser hos de som arbetar i centret. Med min bakgrund i elektronik kan jag exempelvis svara på om en viss krets fungerar eller inte. Min kollega Nick kan svara på frågor som rör mekanik. Det är lätt att utbyta information när vi sitter i samma rum, berättar Fredrik Häggström. 

SKF-LTU Technology Centre vid Luleå tekniska universitet
SKF-LTU Technology Centre vid Luleå tekniska universitet.

Doktoranden Nick Dittes från Ohio i USA, har läst högskoleingenjör i maskinteknik i USA och i Österrike och Tyskland fortsatte han med en Master i Biomemetik i energisystem. Han trivs väldigt bra med att arbeta på LTU där han förutom SKF-LTU Technology Centre tillhör avdelningen för Maskinelement.

– Människorna är väldigt trevliga här och när jag har ett problem kan jag alltid få hjälp av de som jobbar i centret eller på maskinelement. Jag tycker väldigt mycket om att diskutera och lösa olika ingenjörsrelaterade problem. Jag har alltid haft en massa projekt på gång och jag är väldigt bra på att bygga saker. Min största styrka är problemlösning, jag vet nästan alltid vad som går och inte går att göra, säger Nick Dittes.

Övervakar smörjfettets status

Nicks forskning handlar om att utveckla sensorer som ska kunna berätta om statusen för smörjfett i kullagret.

– Smörjfettet kommer att tappa sin funktion innan kullagret går sönder, därför måste fettet vara i god kondition för att kullagret ska vara det. Det är viktigt att veta när fettet behöver bytas ut för att exempelvis förlänga livslängden på en vindturbin. På alla kullager finns även en sorts försegling, och om denna försegling går sönder så rinner fettet ut, alternativt att det kommer in smuts, vilket leder till att kullagret går sönder inom kort. Min sensor kommer förhoppningsvis att upptäcka också den typen av fel.

– Andra i gruppen tittar på vibrationerna i själva kullagret, vilket är ett annat sätt att förutse när kullagret är på väg att gå sönder. 

Taggar