Pär_Marklund_SKF-LTU_UTC

”Vi har fått en väldigt bra start"

Publicerad: 9 december 2015

Pär Marklund
Biträdande professor i maskinelement
Biträdande föreståndare vid SKF–LTU UTC

SKF-LTU UTC representeras av tre avdelningar vid universitetet, EISLAB, Drift, underhåll och akustik samt Maskinelement. Tillsammans har vi målbilden att skapa ett smart lager. Maskinelement har tribologi vilket handlar om smörjning, nötning och friktion. EISLAB utvecklar elektroniken, vilket inkluderar sensorer, energilagring och trådlös kommunikation. Drift- och underhåll beslutar om lämpliga underhållsåtgårder när vi vet något om lagrets kondition.

Förutom seniora forskare arbetar åtta doktorander, från olika delar av världen, vid SKF-LTU UTC i sina respektive projekt. Projekten kan delas in i olika kluster vilket göra att vissa projekt arbetar nära tillsammans.

Lyckat samarbete med SKF

Samarbetet med SKF fungerar mycket bra på alla plan, från management till R&D-avdelningarna. Projektens status presenteras månadsvis. Vi har en daglig kontakt med Per-Erik Nilsson, chef för New Technology vid SKF:s CMC i Luleå som tillsammans med en Technical Committe med experter från SKF hanterar frågeställningar som dyker upp. Alla doktorander har också en industrihandledare på SKF som är knuten till deras respektive projekt.

Via Marie Curie-programmet iBETTER som genomförs tillsammans med Imperial College finns det möjlighet för våra forskare att resa till SKF:s forskningscenter i Nederländerna eller till SKF:s CMC i Livingstone Skottland. Inom iBETTER har en årlig konferens inom ”Improvement in Bearing Technology” startats.

Tillståndskontroll sparar pengar

Området med avancerad tillståndskontroll, det smarta kullagret, ligger i tiden. Du får en maskin som kan tala om när den har problem, och i bästa fall åtgärda problemet själv. När företagen får en säkrare drift och bättre övervakning av sina resurser kan stora pengar tjänas. En annan fördel med avancerad tillståndskontroll är att det går att sälja data. Övervakar man exempelvis malmvagnar går det också att sälja tillståndsdata om rälsen till Trafikverket. Att ha koll på sin fordons- eller maskinpark är också något som passar bra om man vill sälja funktion istället för produkt, så kallade funktionella produkter.

Vår främsta utmaning nu är att knyta till oss fler företag. Det skulle innebära att man får med hela kedjan från själva lagret till maskinen där lagret sitter. Då skulle vi kunna demonstrera färdiga produkter i verkliga applikationer. Det kommer att ta ett tag innan vi har små billiga lager som pratar med våra mobiltelefoner, däremot tror jag att tillämpningar på befintliga system kan komma redan inom några år. 

Taggar