iBETTER

iBETTER är ett program för att förbättra samarbetet mellan forskarna på SKF-LTU UTC och SKF. Programmet har beviljats medel för forskningsutbyte mellan LTU, SKF European Research Centre (ERC), Nederländerna, och SKF Condition Monitoring Centre, Skottland.

Finansieringen kommer via EU- FP7 och är en Marie Curie satsning under Academia Partnerships and Pathways (IAPP). Forskningsutbytet innebär att alla forskare inom SKF-LTU UTC har möjlighet till längre vistelser på SKF:s centra i Nederländerna och Skottland, samt att forskare från dessa centra har möjlighet att tillbringa tid i forskningsmiljön på SKF-LTU UTC.

Inom iBETTER ingår även forskare från Imperial College som har utbyte med SKF ERC i Nederländerna. Detta möjliggör även forskningssamarbete mellan LTU och Imperial college eftersom forskare kan samarbete vid sina vistelser på ERC, samt att alla projekt inom iBETTER sammanbinds för att lösa större forskningsfrågor kopplat mot teknik för smarta lager.

Kontakt

Pär Marklund

Marklund, Pär - Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492415
Rum: E843 - Luleå»
Funding_.jpg