Hoppa till innehållet
mooc plus

Gratis studiecirklar (MOOC+)

Som en del i Luleå tekniska universitets satsning NorrlandsNavet erbjuds nu små och medelstora företag i norra Sverige möjlighet till kostnadsfri kompetensutveckling genom en ny utbildningsform, MOOC+. Konceptet är framtaget för att möta behoven bland små och medelstora företag.

Affärsmodell
Affärsmodeller för nya entreprenörer (MOOC+)

Om du är redo att starta ett eget företag eller vill utveckla verksamheten i ett företag, är det här rätt kurs för dig. Du får en förståelse för vad affärsmodeller är och hur de används för att göra ett företag framgångsrikt.

Vad är en studiecirkel MOOC+

MOOC, Massive Open Online Course, är en kostnadsfri digital kurs som är öppen för alla och genomförs individuellt när det passar dig. Luleå tekniska universitet har skapat MOOCar inom en rad olika områden.

Vad innebär MOOC+?

MOOC+ är en utvecklad form där du i likhet med en traditionell MOOC genomför kursen individuellt under tre veckor, ungefär 4 timmar/vecka.
Utöver självstudierna får du också träffa andra deltagare online för att diskutera olika moment och insikter kopplat till kursinnehållet, likt en studiecirkel. En kurs med plusmeny helt enkelt.
Träffarna handleds och modereras av den lärare som skapat kursen.
Träffarna genomförs vid fyra tillfällen, i form av uppstarts- och slutwebbinarium, samt ett webbinarium efter respektive kursvecka. De digitala självstudierna hålls på engelska, men träffarna genomförs på svenska.

Vem kan delta?

MOOC+ riktar sig till dig som är medarbetare eller ledare i små och medelstora företag i Norrland. Du som är arbetsgivare kan välja att låta flera medarbetare gå kursen och själv styra om ni genomför alla delar gemensamt eller enbart de tillfällen när läraren är med i realtid.