Bio4Energy

Bio4Energy är ett svenskt strategiskt bioraffinadericentrum med betoning på forskning som använder skogen som råmaterial för hållbar produktion av energi, nya material och biobränslen. Centret är ett gemensamt nationellt forskningsprogram mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Svenska Lantbruksuniversitet, Innventia, Energitekniskt centrum och Processum.

Ett miljövänligt förhållningssätt

I ett så kallat bioraffinaderi är det viktigt att råvaran används så effektivt som möjligt och att restprodukter och överskott av energi användas för andra processer, så att man minimerar belastningen på miljön. Inom Luleå tekniska universitet deltar flera forskningsgrupper och tillsammans skapar vi en unik forskningsmiljö som möjliggör att ny teknik kan utvecklas och anpassas till innovativ och resurseffektiv användning av skogsråvara.

Bio4Energy

[http://www.bio4energy.se/]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 20 februari 2014

Uppdaterad: 23 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017