Hoppa till innehållet
Io
Io Antonopoulou, biträdande universitetslektor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förnybar produktion och lagring av vätgas med hjälp av bioteknik

Publicerad: 2 juni 2022

Projektet REFORM, handlar om förnybar vätgasproduktion och lagring via bioteknologisk omvandling av koldioxid och myrsyra. Syftet är att utveckla ett effektivt kretslopp där vätgas kan produceras och lagras som en kemikalie för användning vid efterfrågan.

– För det här ändamålet kommer vi att använda uteslutande biologiska processer, det vill säga enzymer och mikroorganismer som biokatalytiska verktyg, säger Io Antonopoulou, biträdande universitetslektor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Processen innebär att koldioxid (CO2) från industriella utsläpp fångas in och görs lösligt. Med hjälp av elektroner och protoner kan man reducera koldioxid för att producera myrsyra (HCOOH), en intressant vätgasbärare som möjliggör enkel lagring av vätgas. Myrsyra är en icke brandfarlig kemikalie med låg toxicitet som lätt kan transporteras. Genom myrsyradehydrering kan vätgasen sedan frigöras när den behövs för användning. Den kräver lägre energitillförsel än andra lagringsmedier, som exempelvis metylcyklohexan eller ammoniak. I projektet kommer forskarna också att utföra jämförande systemanalyser med andra produktions- och lagringsmetoder för vätgas.

Projektet är ett samarbete mellan biokemiskprocessteknik och energiteknik.

Hur bidrar projektet till de globala utvecklingsmålen?

Projektet är inriktat på följande av FN:s globala mål för hållbar utveckling: Mål 7: Hållbar energi för alla - genom att utveckla nya vägar för rena energibärare; Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - genom att undersöka nya hållbara vägar förknippade med vätgasproduktion och lagring som indirekt påverkar distributionsfrågor; Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - genom att erbjuda lösningar som kan främja en cirkulär ekonomi; Mål 13: Bekämpa klimatförändringar - genom att fånga upp och återvinna koldioxid samt Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap - genom att bygga tvärvetenskapliga samarbeten.