Hoppa till innehållet

Fokus på vätgasbaserade lösningar för hamnar

Publicerad: 11 september 2023

Nu har det nordiska samarbetsprojektet med fokus på vätgasbaserade lösningar för hamnar inletts. Startskottet gick i och med det första gemensamma projektmötet på IVL, Svenska Miljöinstitutet i Stockholm.

Projektet som leds av Luleå tekniska universitet ska genomföra särskilda studier av hamnar på Island (Isafjordur och Bakki/Husavik), Göteborgs hamn och hamnar i Norrbotten. Under de tre projektåren kommer både baskunskaper om olika tekniska lösningar och fakta om marknadsutvecklingen av vätgasflöden till havs i världen att spridas från projektet, och avslutas med förslag på handlingsplaner för de närmaste åren framåt 2030 och 2040, som har tydliga mål för minskade koldioxidutsläpp.

– Eftersom vi driver ett flertal forskningsprojekt inom vätgas med marin inriktning kunde vi tidigt identifiera behovet av kompletterande forskning utifrån hamnarnas perspektiv och är mycket nöjda med att äntligen vara igång med det här projektet, säger Julia Hansson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det finns ett stort behov att öka kunskaperna kring hamnars roll i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Jag tror att det här projektet starkt kommer att bidra med nya och viktiga insikter, säger Joakim Lundgren, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet och huvudprojektledare för projektet som heter ”Hydrogen, Ammonia, and Methanol in Hydrogen Hubs in the Nordic Region, H2AMN”.

Viktiga nordiska vätgasprojekt

Luleå tekniska universitet ansvarar därmed för två av fem nyligen beviljade forskningsprojekt inom området fossilfri vätgas på nordiska energimarknaden inom the Joint Nordic Hydrogen Research Programme, med finansiering av @Nordic Energy Research.

Det andra projektet som Luleå tekniska universitet leder, startade förra veckan med fokus på social acceptans,  säkerhet, regelverk och politisk organisation. Inom programmet får varje nordiskt lands parter sin finansiering nationellt, och i Sverige ges detta av Energimyndigheten. Båda dessa projekt sker inom Luleå tekniska universitets vätgassatsning, Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden - CH2ESS.

Samarbetsparter i projektet: Luleå tekniska universitet, Univercity of Iceland, IVL Svenska miljöinstitutet, Blámi, Göteborgs hamn, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Statkraft, Landsvirkjun, Luleå energi, Piteå hamn och SSAB.

Kontakt

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren, Professor

Telefon: 0920-491307
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik