Hoppa till innehållet

Stärkt nordiskt vätgassamarbete

Publicerad: 27 januari 2023

Under två dagar samlades 150 experter, investerare och beslutsfattare från framför allt Sverige och Finland på Luleå tekniska universitet för att öka samarbetet inom den nordiska vätgasindustrin. På konferensen togs ett antal action-points fram som ska utgöra grunden till en gemensam handlingsplan för Bottenviken som planeras bli världens största vätgasvik.

– Vi vill skapa ett starkt vätgaskluster i Norden för att stärka den gröna omställningen och visa upp Norden som föregångare inom vätgas genom att samla och visa på faktiska gemensamma projekt, säger Cecilia Wallmark, verksamhetsledare för Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS (Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden).

Viktigt att attrahera arbetskraft

De action-points, eller handlingspunkter, som deltagarna gemensamt tog fram under konferensen kretsar bland annat kring att förstärka den påbörjande dialogen mellan industri och akademi för att förtydliga behoven av utbildning samt stärka utbytet mellan länderna än mer.

– Det är också viktigt för oss att vi kan attrahera arbetskraft och visa hur roligt det är att jobba med vätgas.  Utöver det är skapandet av gränsöverskridande underleverantörskedjor för vätgasindustrin inom området är av yttersta vikt för att branschen ska växa, berättar Cecilia Wallmark.

Konferensen anordnades av Luleå tekniska universitet, Invest in Norrbotten, Swerim, Both2nia och Rise.  Deltagarna fick under två dagar lyssna på initierade föreläsare, nätverka samt besöka industripartners och gå på rundvandring i Luleå tekniska universitets olika laboratorier med koppling till vätgasforskning.

Stor vilja till ökat samarbete

– Det har varit otroligt roliga och viktiga dagar och helt fantastiskt att se det stora intresset för att utveckla vätgasteknik, stärka marknaden och känna den stora viljan att utöka samarbete och innovation utifrån industriella aktiviteter i norra Sverige och Finland, säger Cecilia Wallmark och fortsätter.

– Vårt fokus kretsade kring investering, samarbeten och utbildning samt hur vi ska jobba för att utöka våra erbjudanden så att vi kan bli bättre på att inkludera även små och medelstora företag inom området. Ambitionen att katalysera dialog och att gemensamt ta ett stort steg framåt i samarbetet inom vätgas uppfylldes verkligen under dessa dagar.

Även från medarrangören BotH2nia:s sida var man nöjda med dagarna och hoppas på ett ännu tätare samarbete i framtiden.

– I mitt arbete har jag i uppdrag att skapa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete och då förutsättningarna i Finland och Sverige är ganska lika är det naturligt för oss att först inrikta oss på Sverige, säger Minna Näsman kontaktperson på BotH2nia.

Kontakt

Cecilia Wallmark

Wallmark, Cecilia - Verksamhetsledare, Verksamhetsledare, Center for Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS

Organisation: Centralt TVM, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492847