Hoppa till innehållet
Foto: Anders Geertsen
Panelsamtalet “Hydrogen: Perspectives and Experiences from the northern and southern hemispheres”, där Cecilia Wallmark medverkade, femte från vänster tillsammans med deltagare från Chile, Finland, Panama, Danmark, Nederländerna och Uruguay. Foto: Anders Geertsen Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetets vätgassatsning interagerar globalt

Publicerad: 26 september 2022

Cecilia Wallmark, verksamhetsledare för vätgassatsningen CH2ESS vid Luleå tekniska universitet, medverkade i ett panelsamtal om vätgas tillsammans med representanter för sex andra länder från Norden respektive Sydamerika, samt Nederländerna, på högnivåforumet Global Clean Energy Action Forum i Pittsburg

– Det är smått överväldigande för mig som arbetat så länge med vätgas att nu höra världens ledare uttrycka sina förväntningar på vätgas som en avgörande länk för att lyckas med den globala klimatomställningen, samtidigt som både finansiellt stöd ges och samarbeten etableras för att arbeta tillsammans med implementeringen, säger Cecilia Wallmark.

The Global Clean Energy Action Forum, där bland andra USA:s energiminister Jennifer M Granholm medverkade, liksom ministrar från andra länder, företag och verksamma inom akademin, har som syfte att dela insiker och kunskap om utveckling och projekt om vätgas i världen. Det är ett sidoevent till Clean Energy Ministerial meeting.

Aktiviteter inom vätgas i världen

Panelsamtalet där Ceclia Wallmark medverkade, modererades av Loreta Lancellotti, International affairs coordinator från Chile. Samtalet inleddes med beskrivningar av pågående aktiviteter inom vätgas i respektive land och region. Chile berättade att de bygger upp industri baserad på vätgasproduktion från förnybar energi för export av vätgas till Europa. Helena Sarén från Business Finland beskrev att investeringar på 1 miljard euro har beslutats för bygge av vätgasledning i Finland och att produktion av fossilfritt stål och elektrobränslen är under uppbyggnad i nära samarbete med aktörer i Sverige.

Rosilena Lindo Riggs, vid energisekretariatet i Panama, berättade att de trots mindre än ett års arbete inom vätgas från departementet redan satt upp mål om att förstärka sin viktiga logistiknod för världens sjöfart med att erbjuda tillgång till vätas, och riktade sitt tack till de som genomfört allt förberedande  arbete inom vätgas som de nu snabbt kan tillgodogöra sig. Klaus Skytte från Nordic Energy Research tryckte på det goda samarbetet inom Norden, som sammanräknat blir världens 11:e största ekonomi som avsätter mycket medel för forskning och utveckling inom vätgasområdet, och därmed är en viktig nod för vätgasarbetet.

Carla Robledo från ekonomiministeriet i Nederländerna berättade att de räknat att det pågår omkring 160 vätgasrelaterade projekt i Nederländerna, samt att samarbete med hamnar i världen för kommande transport av vätgas och ammoniak är i fokus för att kunna ersätta naturgas med vätas. Uruguay beskrev sina stora insatser för mer produktion av förnybar energi.

Största utmaningarna

Panelen lyfte även vilka hinder som verkar svårast att överkomma gällande vätgas. Cecilia Wallmark relaterade då till sitt arbete med hindersanalysen för Sveriges föreslagna vätgasstrategi under 2021 där hundratals hinder listades och värderades.

– Mitt svar på den frågan var att jag idag ändå allra mest har i åtanke de stora utmaningarna att klara av att jobba på alla delar av vätgasens utveckling parallellt de närmaste tio åren och vad det betyder med avseende på komponentbrist och konkurrens, och utmaningen i att klara av att hålla fokus och ekonomi på åtgärder för klimatfrågan trots andra samtida kriser och utmaningar som kräver politikens uppmärksamhet, säger hon.

Även de stora behoven av utbildning och förberedelser för acceptans för vätgas, samt fortsatt industriell utveckling för nya affärsmöjligheter nämndes som behov och möjligheter under panelsamtalet.

Engagerad publik

Bland kommentarer och frågor från publiken kom spontan återkoppling att det var uppskattat att få vara med och bevittna så generös delning av kunskap och förståelse för varandras likheter och olikheter för att gemensamt uppfylla klimatmålen utifrån vätgasens möjligheter.

– Från publiken kom också en klok påminnelse om att inte bara dela goda erfarenheter, utan också misstag på vägen framåt, säger Cecilia Wallmark.

För fullt program och mer information om nämnda talare, se Schedule_embed - CEM13 / MI7 (gceaf.org)

Cecilia ger ytterligare betraktelser från deltagandet på Linkedin.

Kontakt

Cecilia Wallmark

Cecilia Wallmark, Verksamhetsledare, Verksamhetsledare, Center for Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS

Telefon: 0920-492847
Organisation: Centralt TVM, Institutionen för teknikvetenskap och matematik