Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Rikard Gebart, professor i energiteknik och verksamhetsledare för CH2ESS. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vätgasrapport klar för vidare aktiviteter i Brüssel

Publicerad: 17 december 2021

Vätgasmötet i Luleå med fokus på grön vätgas för industriomställningen i Europa är klar med sin slutrapport. Mötet initierades av tyska Konrad Adenauer Stiftung och genomfördes i samarbete med Luleå tekniska universitet. Rapporten ligger nu till grund för aktiviteter på Europa nivå via Konrad Adenauer Stiftung i Tyskland.

Anledningen till att mötet hölls i Luleå är att Tyskland har identifierat norra Sverige som händelsecentrum för vätgassatsningar i Europa och ville kombinera rundabordssamtalet med ett studiebesök till HYBRIT:s anläggning.

Moment 22 läge

–En viktig sak som rapporten kom fram till är att vätgassatsningarna i Europa befinner sig i ett Moment 22 som det ser ut just nu. Framförallt gäller detta tillverkningskapaciteten för elektrolysörer, en nyckelkomponent vid tillverkning av vätgas, som ligger långt under det som krävs för att förverkliga planerna. Utan elektrolysörer går det inte att bygga ut vätgassystemet och utan en massmarknad för elektrolysörer går det inte att hitta kapital för att bygga ut tillverkningskapaciteten i den takt som behövs för att uppnå målen om ett fossilfritt samhälle, säger Rikard Gebart, professor i energiteknik och verksamhetsledare för CH2ESS, Luleå tekniska universitets vätgassatsning.

Ett av de företag som medverkade på vätgasmötet i Luleå var det norska företaget NEL, en av världens största tillverkare av elektrolysörer, som nyligen har utökat och automatiserat sin tillverkning för att kunna öka produktionen efter en väntad ökad efterfrågan. Företaget konstaterade att man trots den ökade kapaciteten ligger mycket långt ifrån att kunna matcha det förväntade behovet.

–Det är begripligt att elektrolysörtillverkarna inte kan bygga ut sina fabriker baserat på mediarapporter om planerade projekt. Det behövs beställningar för att de ska kunna göra det. Ett sätt att kunna lösa upp denna knut är aktiva insatser på statlig nivå som hjälper till i starten så att risken minskas för de företag som vill investera i större fabriker innan den stora efterfrågan på elektrolysörer har kommit i gång. Utan denna stimulans kommer vätgassatsningarna att bromsa upp kraftigt eller till och med bli omöjliga att genomföra, säger Rikard Gebart.

Medverkande vid rundabordssamtalet om vätgas i Luleå var intressenter inom politik, industri och akademi från Tyskland, Norge, Finland, Danmark och Sverige – med bland andra Rikard Gebart.

Läs mer om rapporten i bifogat dokument.

 

Rikard Gebart

Rikard Gebart, Professor

Telefon: 0920-492196
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik