Hoppa till innehållet
CH2ESS toppbild

Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden - CH2ESS

CH2ESS är en forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitet med inriktning mot vätgasanvändning i industriella processer och energisystem, i nära samarbete med svensk industri.

Just nu genomförs flera viktiga forsknings-, innovations- och pilotsatsningar inom vätgasområdet i norra Sverige. Vår utgångspunkt är verkliga behov och viktiga utmaningar hos våra partners och därför har vi särskilt fokus på de stora vätgassatsningarna som sker i norra Sverige.

Forskningssatsningen tar ett helhetsgrepp på produktion, lagring och transport av vätgas och inkluderar processintegration och elkraftsystemet. Vi planerar en kärna av tung experimentell verksamhet i Luleå tekniska universitets pilotanläggning för drivmedelsyntes, LTU Green Fuels. Vi satsar även på delprojekt som är teoretiska eller som nyttjar den avancerade labbskaleutrustning som finns på vårt universitet, samt som tar sin utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter.

Vid Luleå tekniska universitet går forskning och utbildning hand i hand, vilket innebär att våra forskningsområden har stark koppling till våra utbildningar – med nytta för samhället. De storskaliga satsningarna inom vätgasområdet, inte minst i norra Sverige behöver ett stort antal civilingenjörer och annan kvalificerad personal med relevant kompetens. I samarbete med företag inom CH2ESS vidareutvecklar vi forskning och utbildningar så att de matchar behoven av vätgaskompetens.