Hoppa till innehållet

CH2ESS Hydrogen Academy 2023

Vid Luleå tekniska universitet går forskning och utbildning hand i hand, vilket innebär att våra forskningsområden har stark koppling till våra utbildningar – med nytta för samhället. De storskaliga satsningarna inom vätgasområdet, inte minst i norra Sverige behöver ett stort antal civilingenjörer och annan kvalificerad personal med relevant kompetens. I samarbete med företag inom CH2ESS vidareutvecklar vi forskning och utbildningar så att de matchar behoven av vätgaskompetens.