Compact Snow Characterization (CSC)

Publicerad: 20 januari 2012

Utveckling av banor med kompakterad snö.

Hårdheten hos den kompakterade snön påverkar i hög grad däckgreppet och bör därför inte variera allt för mycket. Beroende på snöns temperatur och fuktinnehåll kan det vara svårt att återskapa snöytor med likartade egenskaper. En robust metod att mäta ytans hårdhet testas och resultatet jämförs med standardiserad friktionsmätning.

Projektledare: Lennart Fransson

EU Regionala utvecklingsfonden

The CSC research project is funded by the European Regional Development Fund's AVTEC project.