Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik

Medicinsk teknik är en bransch och ett tvärvetenskapligt forskningsfält med snabb utveckling. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet har mycket bra kompetens inom området och skall vara med och leda den utvecklingen.
Därför satsar universiteten gemensamt på det inrättade Centrum för medicinsk teknik och fysik. Samverkan sker med bl.a. landstingen i norr- och västerbotten samt industrier och företag. Målet är metoder, produkter och tjänster för bättre och säkrare sjukvård.

Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik

[ http://www.cmtf.umu.se]

Publicerad: 23 maj 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017