Bibliotek

Publicerad: 9 januari 2009

Information om vad LDB-centrums bibliotek innehåller och hur det är uppbyggt.

Bibliotekets kategorier

Introduktion: beskriver problemområdet och ger även några exempel på verkliga problem. En lämplig början för dig som är nyfiken på området men som ännu inte kan så mycket.

Övergripande om LDB: behandlar ämnet i sin helhet.

Digitala objekt: handlar till att börja med framför allt om filformat och metadata.

Databaser: specifika problem med att långtidsbevara information som ligger i databaser.

Webb: Varför ska man bevara webbplatser samt hur och med vilka verktyg kan man göra det?

Bevarandeplanering: management-frågor, som strategier, bevarandeplan, roller och ansvar, urval och riskhantering.

Dokumentation: om olika metoder för att dokumentera digitalt material och om standarder inom området.

Arkivlagring: handlar om att effektivisera sin lagring, om automatisering av processer, säkerhet och om kostnaden för att lagra digitalt. Här kan du också läsa mer om olika typer av lagringsmedia samt om hur de ska hanteras och förvaras för ökad tillförlitlighet och livslängd.

Verktyg för bevarande: beskriver och utvärderar befintliga verktyg för digitalt bevarande inom följande områden: format, metadata, open repositories samt webbcrawlers. Företrädesvis utvärderas Open Source-verktyg.

Norden: syftet med denna kategori är att inventera vad som händer i de nordiska länderna för att enklare bevaka vår närmaste omvärld. Förhoppningsvis kan det även leda till att samarbetet mellan länderna utökas. Kategorin är uppdelad efter var och en av de fem länderna, därefter beskrivs organisationer inom de olika länderna samt samarbetesprojekt både inom och mellan de olika länderna.

Internationellt: Ger en introduktion till olika projekt, aktiviteter och samarbetsorgan där även andra länder än de nordiska medverkar.

Biblioteket innehåller dessutom en Ordlista som beskriver viktiga begrepp och förkortningar.

Vår filosofi för biblioteket

Detta bibliotek ser vi som ett levande och dynamiskt forum för kunskapsdelning som hela tiden förändras och utökas.

Vi vill gärna att detta ska ske i samarbete med alla er som har intresse i området!

Tveka därför inte att ta kontakt med oss om ni har information som ni vill dela med er av till andra eller om ni har förslag på fler områden som vi bör bevaka.