Hoppa till innehållet
Rymdcampus i Kiruna och raketuppskjutning från Esrange
Luleå tekniska universitet och Swedish Space Corporation har fördjupat sitt samarbete genom ett samverkansavtal – nu startar Centrum för rymdteknik. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny centrumbildning inom rymd

Publicerad: 22 december 2020

Luleå tekniska universitet och Swedish Space Corporation, SSC, fördjupar sitt samarbete. Tack vare ett samverkansavtal med rymdaktören kan universitetet nu starta en centrumbildning inom rymd, Centrum för rymdteknik.

Syftet med centrumbildningen är att få akademin och industrin att växa och utvecklas tillsammans.

– För ett universitet är den samhällsbyggande kopplingen till industrin mycket viktig, det måste finnas kontaktytor gentemot såväl forskning som utbildning, säger Olle Persson, verksamhetsledare för Centrum för rymdteknik.

– Min roll blir att koppla ihop akademin och industrin, att bidra till att de förstår varandras språk och behov. Självklart handlar det dessutom om att hitta gemensamma projekt och finansiering.

Fler möjligheter

SSC och Luleå tekniska universitet har redan en mångårig historia av omfattande samarbeten bakom sig. Den nya centrumbildningen kommer kunna bidra till gemensamma projektmöjligheter och samverkan kring rymdrelaterad infrastruktur och labbmiljöer.

– Rymdbranschen befinner sig i en fantastiskt spännande fas och utvecklingen sker väldigt snabbt. Den höga innovationstakt som krävs för att SSC ska kunna fortsätta vara en ledande global aktör förutsätter goda och nära samarbeten med universitet och andra partners. Med det här formaliserade samarbetet kan vi fördjupa relationerna med Luleå tekniska universitet, ytterligare öka vår innovationsförmåga och fortsatt hålla oss i framkant av utvecklingen, säger Karin Holmqvist, Head of Innovation Progamme Strategy på SSC.

Olle Persson bekräftar den bilden:

– SSC är den dominerande motorn inom rymdverksamhet i Sverige i allmänhet och den norra regionen i synnerhet. Vi är därför otroligt glada över att vårt samarbete har formaliserats.

Tvärvetenskapliga samarbeten

Förutom den självklara kopplingen till forskningsämnena atmosfärsvetenskap och rymdtekniska system, är förhoppningen att centrumbildningen även ska skapa synergier med flera av universitetets forskningsområden.

– Rymden kan ha bäring på många olika ämnen och vi vill gärna inhämta kunskap och kompetens från andra forskningsämnen. Det kan röra sig om allt från materialteknik till psykologi, säger Olle Person.