Hoppa till innehållet
Säkerhet, lås, jordglob, data Foto: Pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Intresse områden

Inom ramen för Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer (CiSS) koncentreras vår samlade kompetens inom säkerhetsområdet, i syfte att skapa synnergier mellan olika forskningsområden. Centret är också en brygga till det omkringliggande samhället och industrin.

Våra intresseområden innefattar:
Cybersäkerhet
Säkerhet i IoT (Internet of Things)
Säkerhet i Industri 4.0
Effektiva riskanalysmetoder
Security by Design