Hoppa till innehållet
CISS
Instance_lab
Instance Lab

Instance lab has been established since 2018, as part of the Master program in Information Security with great success and recognition. The Lab has since evolved into a more dynamic platform that can serve not only education within Information Security, but a platform with an adaptable application layer for creating the possibility to change application domains feasible for specific need for any firm, organization or scenario at any given time.

Martin Lundgren, Åsa Ericsson, Johan Lugnet,  Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Kortspel för bättre informationssäkerhet

Att råka ut för digitala hot och attacker mot sin affärsverksamhet kan få stora konsekvenser. För att öka förståelsen för digitala hot och risker har forskare vid Luleå tekniska universitet tagit fram ett nytt verktyg – ett kortspel.

CBTL
CBTL: Create-Build-Test-Learn

Create-Build-Test-Learn "verktygslådan" för utveckling av tekniska koncept motiverar inte bara experiment utan skapar också designtänkande i team. När man använder prototyper som en gruppresurs blir 'reframing' av problemet en del av processen, vilket säkerställer att man försöker lösa rätt problem. Nedan följer en beskrivning av innehållet i verktygslådan. CBTL har särskilt utformats för att stödja små och medelstora företag.