Hoppa till innehållet
Martin Lundgren
Foto: Anna Eklundgren Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Martin Lundgren om senaste IT-kraschen

Publicerad: 12 september 2021

Vi får allt oftare höra nyheter som påminner oss om hur sårbart vårt digitala samhälle är. Senast orsakade en omfattande krasch i Region Norrbottens IT-system stora problem för alla sjukhus och hälsocentraler. Lokalpressen rapporterade om att bokade besök ställdes in. Martin Lundgren, forskare och ansvarig för informationssystemprogrammet, intervjuades i egenskap av expert inom informationssäkerhet.

Orsaken till IT-kraschen hos Region Norrbotten berodde enligt uppgifter i lokalpressen på att en backup-lösning inte fungerade som den skulle. Martin som är väl insatt i informationssäkerhet och riskhantering genom sin forskning, genom sitt utbildningsuppdrag som lärare och programansvarig, och genom yrkesutövning, fick möjligheten att kommentera det digitala samhällets utsatthet och IT-kraschens möjliga orsaker. Eftersom Martin inte var insatt i detaljerna för kraschen tipsade han om att det är viktigt att inte bara ha en backup utan att också kontrollera att informationen verkligen finns där, dvs. att det har fungerat att ta en backup, samt att ha rätt rutiner för hur systemen ska återställas då något går fel.

 

Han reflekterade även över den förändring som digitaliseringen har medfört över tid och som vi allt mer ser effekterna av idag. Endast för några år sedan så ansågs informationssäkerhet vara IT-avdelningens ansvar och problem att åtgärda. Med fler digitala processer och arbetssätt ligger det i organisationens intresse att bredda ansvaret för ett informationssäkert beteende, något som våra projektpartners i industrin ser som en utmaning att förbereda och öva individer i.

Kontakt

Martin Lundgren

Martin Lundgren,

Telefon: 0920-493990
Organisation: Informationssystem