Hoppa till innehållet
Martin Lundgren, Luleå tekniska universitet
Martin Lundgren, forskare i informationssystem och Luleå tekniska universitets kontaktperson i Cybernode. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya möjligheter med Cybernode

Publicerad: 3 december 2020

Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer, CiSS, har blivit medlem i Cybernode: den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet. – Att få vara med och sätta agendan för svenska satsningar inom cybersäkerhet blir en stor tillgång för CiSS, säger Martin Lundgren, universitetslektor i informationssystem.

Syftet med Cybernode är att tillhandahålla en plattform och ett nätverk för att hjälpa och underlätta forskning och innovation inom cybersäkerhet. Tanken är bland annat att på sikt upprätta gemensamma nationella agendor, utveckla roadmaps och bidra till policyutveckling på såväl nationell som internationell nivå. Noden har initierats av Vinnova och RISE.

För CiSS del innebär samarbetet inom noden ytterligare ett steg i rätt riktning, en fortsättning på det samlade arbetet kring cybersäkerhet som redan görs vid Luleå tekniska universitet. Förutom centrumbildningen CiSS har universitetet ett mastersprogram i informationssäkerhet, det första svenska programmet som finns med på listan över högre utbildningar inom cybersäkerhet som the European Union Agency for Cybersecurity, ENISA, ansvarar för. 

– Vi ser att vårt arbete inom CiSS börjar ge resultat, medlemskapet i Cybernoden blir ett kvitto på att vi gör rätt saker inom centrumbildningen, säger Martin Lundgren.

Effekter av samverkan

Martin Lundgren ser fram emot samarbetet och menar att Cybernode blir en naturlig ingång och samlingspunkt för experter inom området. En av nodens målgrupper är till exempel svenska företag, vars behov av cybersäkerhet och digitalisering ska klarläggas och bemötas. På längre sikt ska noden stärka svensk konkurrenskraft på den internationella cybersäkerhetsmarknaden och förhoppningsvis väsentligt stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU.

– Idag sker forskning och arbetet inom cyber- och informationssäkerhet på olika håll, det finns inget tydligt samlat grepp om cybersäkerhetskompetenser i Sverige. För oss kan Cybernode också bidra till ett större kontaktnät både nationellt och internationellt, säger Martin Lundgren.  

Kontakt

Martin Lundgren

Martin Lundgren,

Telefon: 0920-493990
Organisation: Informationssystem