Hoppa till innehållet
Säkra informationsflöden med en digital plattform för handel med biobränslen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Säkra informationsflöden med en digital plattform för handel med biobränslen

Publicerad: 8 september 2020

Projektet syftar till att undersöka säkerhetsaspekter och om blockkedjor kan användas för att nå användarnas krav
på säkerhet, spårbarhet och integritet vid digitaliserad handel med biobränslen i Sverige.

Projektet syftar till att undersöka säkerhetsaspekter och om blockkedjor kan användas för att nå användarnas krav på säkerhet, spårbarhet och integritet vid digitaliserad handel med biobränslen i Sverige.

Målet är att efter projektavslut kunna introducera en digital plattform för handel med fasta biobränslen med en tydlig färdplan för hur säkerhetsaspekter ska hanteras. Projektet möter därmed tre av utlysningens utmaningar; dataplattformars betydelse för att uppnå ett hållbart energisystem, cybersäkerhet och integritet samt digital transformation av energimarknader.

För att Sverige ska kunna ställa om energisystemet och nå målet noll nettoutsläpp till 2045 är en väsentlig ökad användning av biobränsle nödvändig. En digitalisering av biobränslemarknaden kan bidra till en ökad omställningstakt, men för att digital handel ska vara framgångsrik måste säkerhetsaspekter vara noggrant utredda.

Partners och deltagare
Svebio har projektledning och ansvarar tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Skogforsk och Baltpool för genomförandet.

  • Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Vi är starkt grundade i våra värderingar. Vi tror på förnybar energi, företagande och fri marknadsekonomi
  • Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.
  • Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet.
  • Baltpool is a biomass exchange, operating in Lithuania, Latvia and Estonia, Poland and via partners – in Denmark and Finland, that currently has 452 members


Deltagande företag
Deltagande företag är både köpande och säljande företag på marknaden.