Hoppa till innehållet
PiiA Research
PiiA Research Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

UNDIS – Underhållande digital säkerhet Processindustrin arbetar kontinuerligt med att optimera sina

Publicerad: 8 september 2020

Projektet, som består av representanter från processindustri, IT
företag och akademi, undersöker mänskliga och tekniska utmaningar med digital
säkerhet.

Processindustrin arbetar kontinuerligt med att optimera sina processer, dels för att, exempelvis artificiell intelligens och andra typer av digitaliseringsteknologier möjliggör nya lösningar, dels för att effektiviseringar gör processerna mer klimatsmarta. Automation och digitalisering ger fler uppkopplade system och ökade tredjeparts samarbeten. Utbyte av information och data blir oundvikligt, och informations- och produktionssystem integreras, dvs. IT system och OT system. Dessa system har olika funktioner. IT har som funktion att öppna upp mot omvärlden, medan OT har som funktion att styra och kontrollera produktionen. Med introduktionen av sensorer och andra uppkopplade digitala lösningar blir vägarna in i systemen många fler. Det är väl känt att IT är en dörröppnare för cyberkriminella, där de anställdas godtrogenhet utnyttjas för att ta sig in.
Projektet kommer att undersöka mänskliga och tekniska utmaningar med digital säkerhet, och konkretisera resultaten i lärande scenarier och rekommendationer för kompetenshöjande åtgärder. De frågor som driver arbetet är:
Vilka utmaningar för digital säkerhet uppstår i samband med framväxande teknologier?
Hur kan kompetenshöjande åtgärder se ut?
Och, kan modern träning med spelelement, så kallad gamification, vara lämpligt för proaktiva insatser?
Dr. Martin Lundgren är aktiv postdoc i programmet, tillsammans med de akademiska representanterna Professor Åsa Ericson och Dr. Johan Lugnet. Martin har nyligen disputerat i informationssäkerhet och riskhantering.
Företag som är involverade som behovsägare i projektet är LKAB, Comfact AB, Kaunis Iron, Smurfit Kappa.