Internationell utvärdering VINNEXC Faste Laboratory

29 - 30 aug. 2011, 12:00
Luleå, LTU

Den 29-30 augusti på Luleå tekniska universitet kommer VINNEXC Fastelaboratoriet att utvärderas av internationella granskare. Utvärderingen avser den andra etappen av totalt fyra etapper.