Publikationer Fastelaboratoriet

I Luleå tekniska universitets forskningsdatabas för publikationer hittar du:

  • Artiklar
  • Avhandlingar
  • Övriga forskningspublikationer  
  • Examensarbeten
  • Forskningsprojekt

Ladda ned publikationerna i fulltext. Saknas fulltextversion - gå in och titta på artikeln via länkarna i databasen.

Publikationer vid Fastelaboratoriet

[http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=1428]

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 2 mars 2012

Uppdaterad: 16 december 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017