Mining and Civil Engineering Lab - Provningar och mätningar

Publicerad: 22 april 2006
Testrigg

MCE Labb är Luleå lekniska universitet's största laboratorium med ett brett verksamhetsområde. Vi sysslar bland annat med:

  • Mekanisk provning av stål, trä och betong.
  • Bergmekanisk provning
  • Geoteknisk provning
  • Mätning i fält
  • Analyser och utredningar

Cirka hälften av verksamheten är direkt knuten mot avdelningar och institutioner inom universitetet. Bland annat laboratorieprovningar som hör till kurser i grundutbildningen och provningar och mätningar i samband med forskning. Den andra halvan av vår verksamhet är direkt eller indirekt på uppdrag av externa företag och uppdragsgivare.

Vårt laboratorium har tillgång till ett stort antal belastningsutrustningar, styrenheter och mätinsamlingsenheter. Utrustningen är generellt mycket flexibel vilket medför att vi klarar att prova och mäta även på mycket komplicerade komponenter och udda material.
 

Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: F-Huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
0920-49 13 45, 070-689 55 57
Fax 0920-49 19 13

Labbkoordinator MCE Labb

Petersson, Mats - Forskningsingenjör

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492232
Rum: F656 - Luleå»