Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bio4Energy

Bio4Energy är ett svenskt strategiskt bioraffinadericentrum med betoning på forskning som använder skogen som råmaterial för hållbar produktion av energi, nya material och biobränslen. Centret är ett gemensamt nationellt forskningsprogram mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Svenska Lantbruksuniversitet, Innventia, Energitekniskt centrum och Processum.

Ett miljövänligt förhållningssätt

I ett så kallat bioraffinaderi är det viktigt att råvaran används så effektivt som möjligt och att restprodukter och överskott av energi användas för andra processer, så att man minimerar belastningen på miljön. Inom Luleå tekniska universitet deltar flera forskningsgrupper och tillsammans skapar vi en unik forskningsmiljö som möjliggör att ny teknik kan utvecklas och anpassas till innovativ och resurseffektiv användning av skogsråvara.

Nyheter