Pressbild: LKAB

Guldläge för glödhet gruvforskning

Publicerad: 5 november 2012

Gruvområdet är glödhett. Sveriges regering, EU och en mängd finansiärer satsar massor av pengar på att stötta forskning och industri relaterad till gruvverksamhet.

Att sätta LTU på kartan både i Bryssel och nationellt är just nu i fokus för LTU-professorn Pär Weihed, en av Sveriges mest framträdande gruvauktoriteter.

P-Weihed-SBN.jpg

Pär Weihed forskar inom området malmgeologi och sk geologisk 3D-modellering. Det handlar om att kartlägga och utveckla 3D-modeller över hur massiva sulfidmalmalmer (t ex koppar, zink, bly, guld, silver) bildas, och malmernas förekomst upp till fem kilometer under jordytan. Ett djupt borrhål kan kosta gruvföretagen upp till en miljon kronor men med bra modelleringsmöjligheter kan kostnaderna kapas väsentligt. Genom att addera ett tidsperspektiv till  3D-modellerna, sk 4D, utvecklas nya verktyg för framgångsrik prospektering djupt nere i jordskorpan.- LTU medverkar i flera av EUs stora ramprojekt som ProMine och I2Mine och nu siktar vi in oss på tre nya råvaruområden som EU definierat, säger Pär Weihed. Det är mycket action i Bryssel just nu.

LKAB har ett kontor på plats och för oss som ligger långt från Stockholm handlar det om att synas där och positionera oss som ett ledande universitet inom gruvområdet.

- Basen för gruv- och mineralforskningen vid LTU är excellence centret, CAMM, en strategisk satsning av Sveriges regering som ger LTU en särställning inom området.

Med CAMM i ryggen följer en rad internationella och nationella uppdrag. Pär Weihed leder bl a arbetsgrupper inom området geologisk 3D modellering i EUs jätteprojekt ProMine där Europas framtida råvaruförsörjning ska säkras, och inom Era-Min, ett EU-nätverk för forskningråd. Näringsminister Annie Lööf avslöjade för en vecka sedan att LTU blir basen för ett nytt nordiskt  kunskapscentrum kring gruv-och mineralfrågor, NordMin. Ytterligare ett bevis för LTUs särställning som Sveriges gruvuniversitet.

Text: Åsa Svedjeholm

Centre of Excellence