Hoppa till innehållet

Bio4Gasification

Bio4Gasification är en av forskningsnoderna i Svenskt Förgasningscentrum (SFC) och vi forskar på tekniken suspensionsförgasning. Bio4Gasification involverar Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Lunds tekniska högskola och Energy Technology Center (ETC) i Piteå.

Bio4Gasification — Suspensionsförgasning 

I suspensionsförgasning (entrained flow gasification) matas bränslet in som en suspension av partiklar i vätska eller som ett pulver i förgasaren och förgasas i allmänhet med ren syrgas istället för luft. Förgasningstekniken används för att tillverka drivmedlen DME och metanol.

Bio4Gasification är en av tre forskningsnoder i SFC. De övriga bygger på direkt förgasning samt indirekt förgasning. Mellan teknikerna finns många gemensamma och generella frågeställningar som de tre noderna kan samverka och utbyta erfarenheter kring. Det gemensamma målet för alla tre är att utvinna energi och drivmedel från biomassa.

Kontakt

Rikard Gebart

Rikard Gebart, Professor

Telefon: 0920-492196
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik