Hoppa till innehållet
Rikard Gebart och Joakim Lundgren
Joakim Lundgren, bitr. professor och Rikard Gebart, professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Leif Nyberg

Ny ledare för SFC

Publicerad: 14 maj 2014

Svenskt Förgasningscentrum (SFC) är ett forskningscenter inom vilket nio universitet och institut samarbetar med industrin. Syftet är att skapa en nationell kompetensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning inom biomassaförgasningsteknik och närliggande områden.

Luleå tekniska universitet (LTU) är huvudman för SFC där även KTH, Chalmers och Energitekniskt Centrum (ETC) har betydande roller. Föreståndare för centret har sedan start varit Rikard Gebart, professor vid LTU och nu har det blivit dags för honom att lämna över ledarskapet till Joakim Lundgren, biträdande professor vid LTU.

– Det är väldigt skönt att veta att SFC hamnar i goda händer hos Joakim Lundgren och att jag får möjlighet att fokusera på det nya Biosyngas-programmet där jag har en liknande roll som jag haft i SFC med koordinering och samordning, säger Rikard Gebart.

 – Jag har följt SFC via mitt arbete med forskningsnoden Bio4G (Bio4gasification). Att nu ta över efter Rikard Gebart och leda hela SFC känns otroligt inspirerande. Rikard har verkligen gjort ett hästjobb och att kliva in och förvalta det som han åstadkommit är en utmaning, säger Joakim Lundgren.

Verksamheten inom SFC bedrivs vid tre noder där tre olika förgasningstekniker studeras. 32 seniora forskare och 36 doktorander ingår i SFC och totalbudgeten ligger på 540 miljoner kronor under tio år. Den stora satsningen motiveras av regeringens och riksdagens mål att Sveriges fordonspark ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

– Joakim Lundgren bidrar också med ett tydligare systemperspektiv i det för övrigt väldigt tekniskt fokuserade SFC. Dessutom är beröringspunkterna med Biosyngas-programmet många så vi kommer fortsätta jobba nära tillsammans, säger Rikard Gebart.

 

Forskningsprogrammets första etapp omfattar två år med en budget på drygt 58 miljoner kronor varav drygt 19 miljoner anslås av Energimyndigheten med övriga delar från akademi och industri. En 1/9-del av finansieringen kommer ur det strategiska forskningsprojektet Bio4Energy.

Bio4Energy är en forskningsmiljö i norra Sverige som utvecklar verktyg och metoder för tillverkning av biodrivmedel och "gröna" kemikalier ur råvara från skogen och organiskt avfall. Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt forskningsinstituten Innventia och Energitekniskt centrum i Piteå ingår i satsningen som stöds av över 20 industriföretag inom sektorn.