Hoppa till innehållet
Talare vid f3/SFC-seminariet: från vänster, Johanna Mossberg, CIT, föreståndare f3; Joakim Lundgren, LTU, föreståndare SFC; Don Smith, McGill University, BioFuelNet, Canada; Henrik Thunman, Chalmers; Elisabeth Wetterlund, LTU; Patrik Söderholm, LTU; Pål Börjesson, Lunds Universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

SFC Programkonferens 2016

Publicerad: 15 februari 2016

Svenskt förgasningscentrum (SFC) höll sin årliga programkonferens i Göteborg 1-4 februari, den femte i ordningen. Keynote-föreläsarna var Åsa Burman, CIT Lighthouse, samt professor Hermann Hofbauer, TU Wien.

Åsa Burman, CIT Lighthouse, gav ett keynote-föredrag om utmaningarna med Gobigas-projektet och Professor Hermann Hofbauer, TU Wien, berättade om biomassaförgasningsituationen i Österrike och Tyskland.

Joakim_L_SFC_2016.jpg
Joakim Lundgren, föreståndare för SFC, presenterar på konferensen.

Vid konferensen presenterades också den forskning som pågår inom ramen för SFC, däribland presentationer av de tre nodledarna Klas Engvall, KTH, Henrik Thunman, Chalmers och Kentaro Umeki, Luleå tekniska universitet.

Nytt för i år var att konferensen avslutades med ett seminarium som samarrangerades tillsammans med Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, F3 (www.f3centre.se). Titeln på seminariet var ” Full speed towards a fossil free transport sector? - Perspectives on gasification based biofuels and the role of pilot and demonstration plants” och innehöll såväl nationella som internationella föredragshållare. Ca 120 personer deltog i det gemensamma seminariet.

Kontakt

Joakim Lundgren

Lundgren, Joakim - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491307
Rum: E134 - Luleå»