Hoppa till innehållet
Rikard Gebart, föreståndare för Svenskt förgasningscentrum, SFC Foto: Tomas Bergman

Svenskt Förgasningscentrum - lyckad konferens

Publicerad: 20 januari 2012

Luleå tekniska universitet leder Svenskt förgasningscentrum, SFC som bedriver forskning för att få fram ”gröna” drivmedel ur biomassa. Inom loppet av tio år ska resultatet av forskningen inom SFC ge energianläggningar för förgasning av biomassa som är kommersiellt gångbara i Sverige.

I veckan höll nybildade SFC sin första konferens där ett stort antal forskare och industrirepresentanter inom biomasseförgasning i Sverige träffades. SFC är ett forum där industri och forskare möts för att utveckla biomasseförgasning i stor skala. Tanken med SFC är att utveckla tekniker för förgasning av biomassa så att dagens fossila bränslen kan ersättas av motsvarande produkter, producerade av biomassa. Regeringen har satt upp mål om att Sveriges fordonspark ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

– Att göra drivmedel av skogsbränslen har av många pekats ut som en viktig komponent i Sveriges framtida energiförsörjning. Under SFC:s första konferens har vi bland annat redovisat LTU-forskning om trycksatt förgasning av trädbränslen som bedrivs i samarbete med energiföretaget IVAB i Piteå, säger professor Rikard Gebart, föreståndare för SFC och adjungerad professor vid LTU, tillika VD för ETC (Energitekniskt centrum i Piteå).

I april 2009 antogs EU:s direktiv om främjande av energi från förnybara energikällor. Senast 2020 ska 49 procent av svenska bruttonenergianvändningen tillgodoses med förnybar energi.

I SFC finns representerat 9 universitet, 2 institut och 23 företag i Sverige, under ledning av Luleå tekniska universitet. Bland företagen finns bland andra Fortum, E.ON, Nordkalk, Pite Energi och Smurfit representerade.

Projektet är tänkt att pågå i tio år och har en budget på en halv miljard. Det finansieras till lika delar av Energimyndigheten och parterna som ingår centret.

Forskningen inom biomasseförgasning sker inom tre olika tekniker. Två av dessa tekniker där dels KTH, dels Chalmers medverkar är, direkt och indirekt förgasning av biomassa vars slutprodukter är metan för biltrafiken.

Tredje tekniken är suspenionsförgasning och den utvecklas i samarbete mellan LTU, ETC, UmU och Lunds tekniska högskola. Denna teknik inom förgasning kan bland annat användas för effektiv tillverkning av slutprodukterna DME och Metanol, den första lämplig för framför allt transportfordon, den andra för personbilar som i dag körs på bensin.

– Inom SFC är vi öppna mot varandra om den forskning som pågår och det tjänar vi alla på. Vi höjer snabbare vår kunskapsnivå. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekylärnivå till hur man bygger själva apparaten så att man får förgasningen att fungera, säger Rikard Gebart.