Hoppa till innehållet

Strategisk innovationsagenda

Möte om utformning av strategisk innovationsagenda för biomassaförgasning och pyrolys

Publicerad: 7 september 2015

Mötet ägde rum 24:e september vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Som tidigare annonserats, har Luleå tekniska universitet tagit initiativ till att skapa en Strategisk Innovationsagenda för förgasnings- och pyrolysprocesser med stöd av Energimyndigheten. Agendaprojektets övergripande syfte är att samla intressenter (industri, akademi, organisationer, myndigheter etc.) på området till att formulera en utvecklingsplan för teknikerna och dess olika tillämpningar, dvs. förnyelsebar produktgas, effektiv kraftvärmeproduktion, biodrivmedel och grön kemi.

Vi tror att genom att tydligöra teknikernas möjligheter och potential, men också behov av FoU, ekonomiska och andra resurser, kommer ett förverkligande av agendan och dess mål att underlättas. Som en av intressenterna på området har ni en synnerligen viktig roll i detta arbete och inbjuds därför till att aktivt delta i agendaarbetet via workshops, webbenkäter och kommentarer till underlag och andra dokument.

Detta startmöte kommer att hållas i Stockholm den 24 september kl 13–16.30 där bland annat agendans syfte, mål, avgränsningar, arbetsplan samt förväntat deltagande av intressenterna diskuteras.

Det blir även ett tillfälle att få information vad som pågår i Europa och i vårt grannland Finland när det gäller en omställning till en bioekonomi. Ni kommer att under såväl detta möte som under arbetets gång, kunna tycka till och aktivt påverka och utveckla agendans innehåll.

En preliminär agendarapport kommer att sändas ut på remiss under början av 2016 i samband med ett andra intressentmöte. Efter färdigställandet av agendan hålls ett sista presentationsmöte i april 2016 inför rapporteringen till Energimyndigheten i maj 2016.

Joakim Lundgren, Luleå tekniska universitet, Projektledare

Lars Waldheim, Waldheim Consulting

Rikard Gebart, Luleå tekniska universitet

Ingvar Landälv, Luleå tekniska universitet

Magnus Marklund, SP ETC AB

 

Preliminär dagordning

Strategisk innovationsagenda - Förgasning och pyrolys, termisk konvertering av biomassa till energibärare

13.00–13:05  Välkommen och kort introduktion – Joakim Lundgren, Luleå tekniska universitet

13:05-13:20  En strategisk innovationsagenda om förgasning och pyrolys, termisk konvertering av biomassa till energibärare - Syfte och mål Joakim Lundgren, Luleå tekniska universitet

13:20-13:40  Hur ser teknikläget ut för förgasning och pyrolys av biomassa och vad är status för befintliga och planerade projekt och anläggningar? Lars Waldheim, Waldheim Consulting och Magnus Marklund, SP ETC

13:40-14:10  Europaperspektivet – Status angående EBTPs uppdatering av sin SRA* – Ingvar Landälv, Luleå tekniska universitet

14:10-14:40  How to Reach 40% Reduction in Carbon Dioxide Emissions from Road Transport by 2030: Propulsion Options and their Impacts on the Economy  - Nils-Olov Nylund, VTT, Finland

14:40-15:00  Framtida supportsystem för biodrivmedel i Sverige – Energimyndigheten (TBC)

15:00-16:15  Gruppdiskussion (inkl kaffe och smörgås)

16:15-16:30  Summering och nästa steg i agendaarbetet - Rikard Gebart, Luleå tekniska universitet

* EBTP: European Biofuel Technology Platform, SRA: Strategic Research Agenda 

Presentationer