Hoppa till innehållet

Workshops

Kommande workshops vid Svenskt förgasningscentrum, SFC.

Nya styrmedel för förnybara drivmedel och dess påverkan på framtida förgasningsetableringar

31 jan. 2019, 10:00 - 16:00
Stockholm, KTH Campus, Malvinas väg 10, Q-huset, våningsplan 2, Rum B218
Publicerad: 29 oktober 2018

Workshop som arrangeras av Svenskt förgasningscentrum (SFC)

Anmälan är stängd.

Svenskt förgasningscentrum (SFC) arrangerar en workshop som presenterar och diskuterar nya styrmedel för förnybara drivmedel och deras påverkan på biodrivmedelindustrin, både i allmänhet men framförallt med siktet mot etablering av förgasningsanläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige.

Programmet innehåller bland annat presentationer om det nya förnybarhetsdirektivet (RED II), den nya reduktionsplikten, deras effekter på drivmedelsmarknaden och förgasningsteknikens potentiella roll i ett fossilfritt Sverige, samt ger deltagarna en möjlighet att diskutera dessa frågor.

Frågeställningar som arrangemanget avser att belysa och diskutera är om:

  • befintliga styrmedel är tillräckliga för en storskalig implementering av biodrivmedelsproduktion genom exempelvis förgasningsteknik?

Om inte:

  • vad saknas?
  • vilken form av ytterligare styrmedel eller stimulanser borde införas?

Ingen avgift. Begränsat antal platser.

Plats

KTH, Stockholm, Malvinas väg 10, Q-huset, våningsplan 2, rum B218, KTH Campus