Hoppa till innehållet
Klimatpåverkan
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä

Publicerad: 5 maj 2021

Resultaten visar att industriellt producerade flerbostadshus i trä har en relativt låg klimatpåverkan 126 - 189 CO2e/m2 BTA. Vid jämförelse med andra flerbostadshus i betong visar studien att byggnader i trä har ett lägre klimatavtryck. Klimatpåverkan från de byggnader som ingått i denna studie har även jämförts mot tidigare genomförda klimatberäkningar för träbyggnader med samma avgränsningar. Resultaten visar att volymhusen ligger i nivå med resultaten från tidigare studier avseende volymelement i trä.

I denna studie har även åtgärder för att ytterligare sänka klimatpåverkan från byggnader i trä identifierats. Valet av leverantör spelar en stor roll för byggnadernas klimatpåverkan. I studien undersöktes hur klimatpåverkan kan minskas genom att välja specifika leverantörer med lågt klimatavtryck för material som traditionellt bidrar med en hög andel av klimatpåverkan (betong, isolering, gips och armering). En annan klimatbesparande konstruktionsåtgärd var att ersätta badrumspodden med traditionellt byggsystem för bad-/våtrum. Resultatet visade att klimatpåverkan potentiellt kan minska med 30% när specifika leverantörer väljs. Om dessutom badrummet kan klimatoptimeras kan klimatpåverkan potentiellt minska med ytterligare 18 %. Klimatbesparande åtgärder har potential nära på halvera klimatpåverkan för ett studerat trävolymhus.

Område: Industriellt träbyggande

Budget: 300 000 kr

Oktober 2020 – November 2021

Projektledare: Anders Carlsson, Derome

Finansiering: Detta projekt finansierades av TCN