166507 Utveckling av massivträkonstruktioner mot ljudklass B

Publicerad: 16 april 2015

Projektet syftar till att:
a) På en mer detaljerad nivå än tidigare förstå hur byggsystem med kassettbjälklag uppträder vibro-akustiskt.
b) Ta ett första steg i att utvärdera förutsättningarna för att hitta lösningar som möjliggör byggandet av höga trähus med god ljudisolering.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 200 000 kr
Tidplan: februari - december 2014
Projektledare: Fredrik Ljunggren, LTU

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Bakgrund

I aktuellt projekt ligger fokus på att akustiskt utveckla Martisons byggnadskoncept med bärande stomme i massivträ. Då marknaden i ökad omfattning har börjat eftersträva ljudisolering på en nivå som ligger övergällande minimikrav (motsvararande ljudklassklass C) ökar konkurrenskraften med en konstruktion som uppfyller ljudklass B. Martinsons konstruktion har vid tidigare ljudmätningar visat sig balansera på gränsen mellan ljudklass B och C beträffande luft- och stegljudsisolering. För att fullt ut kunna sälja konceptet med högre ljudklassning är det nödvändigt att förbättra den akustiska prestandan så att ljudklass B kan garanteras. För att nå dit, är det nödvändigt att ha en viss säkerhetsmarginal om någon/några dB i förhållande till aktuella gränsvärden då en viss variation i fält, i färdig byggnad, alltid föreligger.

Ytterligare ett steg i utvecklingen av massivträtekniken är att anpassa denna för att utgöra ett realistiskt alternativ till riktigt höga byggander. Med nuvarande teknik klaras upp till ca 8 våningar medan visionen – och målsättningen på sikt – är att möjliggöra byggnader om ca 20 våningar. Ett sådant scenario kräver nytänkande vad gäller den konstruktiva utformningen där det är viktigt att integrera den akustiska aspekten för att säkerställa god ljudisolering.

 

Mål


Projektets målsättning är att:
a) Genom nya/förbättrade tekniska lösningar kunna utveckla systemet mot bättre ljudprestanda – ljudklass B – med erforderlig marginal.
b) Få fram en första idé till akustisk konstruktionslöning anpassad för höga byggnader – för framtida projekt.

Slutrapport

Kombologga_finans_TCN_2014.jpg