171208 Konstruktionsoptimering del 2

Publicerad: 28 augusti 2012

Projektets syfte är att: 1. Genomföra jämförande beräkningar mellan BKR 2004 och BKR 2010 samt Eurocode 5 för att klarlägga konsekvenserna av förändringen i virkets hållfasthet 2. Påvisa 3D-effekten i modulbyggda konstruktioner och studera hörnförbandets betydelse för att kunna använda effekten 3. Fortsatt utvecklingen av skivmaterial, mm för att kunna bygga 7-8 våningar höga trähus med regelstomme.

Områdea: Industriellt träbyggande
Budget: 1 500 000 SEK
Tidplan: January 2011 - December 2012
Projekt ledare: Helena Johnsson, LTU och Lindbäcks Bygg

 Bakgrund

Inom projektet Konstruktionsoptimering som löpt mellan 2007-2009 (med förlängning 2010 för brandprover) har följande resultat uppnåtts:
- modulbyggnation (volymer med regelstomme) kan nu byggas 6 våningar höga tack vare en utveckling av bärförmågan i skivverkan i modulerna
- lathundar har tagits fram för att genomföra bedömningar av stabiliseringsförmågan i säljskedet
- modulbyggnation har beskrivits i faktablad som underlättar kommunikation med beställaren
- brandtester och stabiliseringsberäkningar har visat att konstruktionen kan förenklas genom att placering av brandgipsskiva tillåts närmast stommen.
- skillnaden mellan glasull och stenull i brandhänseende har klarlagts – stenull är att föredra

Syfte, mål och avgränsningar

Under 2010 har konstruktionsnormen, BKR, förändrats när nya klassificeringar av  konstruktionsvirke har införts. Klasserna harmonierar nu med reglerna i Eurocode och SS-EN 338. Detta har inneburit en sänkning av bärförmågan i tryck vinkelrätt fibrerna, en parameter som är viktig vid upptagande av lyft- och tryckkrafter i en stabiliserande konstruktion. Ett mål med fortsättningen av projektet Konstruktionsoptimering är därför:


1. Genomföra jämförande beräkningar mellan BKR 2004 och BKR 2010 samt Eurocode 5 för att klarlägga konsekvenserna av förändringen i virkets hållfasthet


Modulbyggnation innebär en del fördelar vad gäller möjligheten att omfördela laster till andra delar av konstruktionssystemet. Den tredimensionella struktur som en modul innebär medför att stabiliseringslaster kan överföras till väggar vinkelrätt kraftriktningen. Ett andra mål med projektet är att:


2. Påvisa 3D-effekten i modulbyggda konstruktioner och studera hörnförbandets betydelse för att kunna använda effekten


I akt och mening att nå ännu högre hus, måste nya grepp tas vad gäller skivor, kombinationer av skivor och deras infästning. Limning av skivor är en rationalisering som skulle medföra snabb produktion, men bärförmågan är inte ännu beskriven fullständigt, särskilt i brandhänseende. Att använda tunna plåtar som stabiliserande skiva är en annan möjlighet som inte gör väggen tjockare, men som möjligen inte är en bra lösning ur brandhänseende. Att använda massiva träskivor som högpresterande stabiliserande element även i regelstommar är en annan möjlighet, som dock kan vara en försämring ur energisynpunkt om väggarna placeras i ytterväggar. Det sista målet med fortsättningen av Konstruktionsoptimering är att:

3. Fortsätta utvecklingen av skivmaterial, varianter på skivor, deras infästning och kombinationer för att kunna bygga 7-8 våningar höga trähus med regelstomme. Målet interagerar med det första målet.

Läs mer om del 1 av projektet

Slutrapport

EU-logo