171218 Förbanden är knuten

Publicerad: 28 augusti 2012

Projektet syftar till att:
A) Utveckla ett beräkningsverktyg för knutpunkter, baserat på Eurocode 5.
B) Ta fram ny kunskap för att beskriva fenomen som sker i träförband och som saknar fullgoda beskrivningar i dagens norm. Resultaten förs in i beräkningsverktyget
som beskrivs i punkten A.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 1 400 000 kr
Tidplan: januari 2012 - december 2013
Projektledare: Greger Lindgren, Martinsons

Bakgrund

Det finns alltför få konstruktörer i Sverige som kan beräkna träkonstruktioner. En viktig insats
som TCN kan göra är därför att stötta uppbyggnaden av kunskap och metoder som kommer
träkonstruktörer till gagn. Diskussionen kring certifiering av konstruktörer sätter fokus på den
kunskap som konstruktörer har. Idag dimensioneras många träkonstruktioner av konsulter
som har sin bakgrund som stålkonstruktörer, vilket sällan leder till optimala konstruktioner.


Den kunskap som behövs är modellering och förståelse för trä som material kombinerat med
hur trä kan utnyttjas som strukturellt material i stora konstruktioner. Den kompetensen är
tvärfunktionell, bäst är en kombination av materialvetenskap och konstruktionsteknik. En stor
del av en träkonstruktions konkurrenskraft ligger i hur optimalt förbanden kan utformas.
Dessa skall inte bara utformas för att överföra laster, utan måste också ha tillräcklig styvhet
och vara rationella att tillverka. Kunskap kring hur förband modelleras måste tas fram och
spridas för att nya byggsystem och nya konstruktioner ska kunna utvecklas.


Fram till år 2011 hade limträindustrin väl fungerande dimensioneringsprogram för stommar
och knutpunkter. Mjukvarorna Statcon Glulam och Statcon Timberjoints utvecklades 1996-
2000 inom ramen för Nordisk industrifond och limträindustrin i Norge och Sverige. Dessa
program har inte uppdaterats när det gäller programspråk eller normer och idag går de inte
använda på nyare datorer. De följer heller inte Eurocode 5, vilket är ett krav. Att uppdatera
befintliga programvaror är omöjligt då den grundläggande tekniken inte är kompatibel med
nyare datorer. Kostnaden blir lägre om mjukvarorna utvecklas från början. Fungerande
programvaror för modellering av trä och träförband är en viktig konkurrensfaktor, eftersom
mjukvaror idag är konstruktörens huvudsakliga projekteringsverktyg. Tillgången till
programvaror på konsultkontoren styr valet av byggnadsmaterial. 

Syfte

Projektet  syftar till att:


A) Utveckla ett beräkningsverktyg för knutpunkter med ett enkelt användargränssnitt.
Verktyget skall vara baserat på Eurocode 5 och kunna användas på dagens och
möjligen morgondagens datorer.


B) Ta fram ny kunskap genom forskning för att beskriva fenomen som sker i träförband
och som saknar fullgoda beskrivningar i dagens norm. Exempel är klossbrott i förband
med samtidig normalkraft och moment samt glidstyvheten i förbanden.
Problemformuleringen sker i samverkan med industri och resultaten förs in i beräkningsverktyget
som beskrivs i punkten A.

Slutrapport