171227 Energikuben II

Publicerad: 7 mars 2013

Syftet med projektet är att bygga upp och testa detaljlösningar som används inom trähusbyggandet med avseende på lufttäthet.

Områdea: Industriellt träbyggande
Budget: 330 000 SEK
Tidplan: mars - oktober 2013
Projekt ledare: Helena Johnsson, LTU och Lindbäcks Bygg

Bakgrund, syfte

Om trähusleverantörer skall bli skickliga på att leverera hela hus måste frågor som behandlar lufttäthet i klimatskalet klaras av. Från en tidigare studie drogs slutsatsen att även mycket små (5 mm) läckor ger en mätbar försämring av lufttätheten. Syftet med projektet är att bygga upp och testa detaljlösningar som används inom trähusbyggandet med avseende på lufttäthet. Genom att dokumentera detaljlösningarna kan deras inverkan på den totala lufttätheten i byggnaden bestämmas. Målet är att få kontroll på produktionsmetoderna så att rätt kvalitetsnivå kan erhållas för lufttätheten och att rätt styrparametrar används vid produktion både i fabrik och på bygge.

Relaterade projekt

Slutrapport

vanster - skarm farg (JPG).JPG