501 Internationalisering träbroar

Publicerad: 5 mars 2013

Målet för projektet är att kartlägga situationen för träbroar i Europa och utanför Europa, det vill säga ta reda på vilka företag och organisationer som producerar, utvecklar och bedriver forskning inom området träbroar (benchmarking). Att få kontakt med dessa företag och organisationer och etablera samarbete med dem. Att få reda på primära hinder i form av lagar, regler e.d. som försvårar användningen av träbroar i olika länder. Att få reda på utmaningar, trender och innovationer när det gäller träbroar

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 600 000 kr
Tidplan: december 2012 - december 2013
Projektledare: Mats Ekevad, LTU

Finansiering: Vinnova

Förväntade effekter och resultat

Kunskap om förhållanden enligt ovan och kontakter med dessa företag och organisationer. Vetskap om möjliga samarbetsprojekt i framtiden. Rapporter och möten där resultaten redovisas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen listar möjliga, kända kontakter och gör en prioritering i denna lista. Kontakt med utvalda söks och etableras och en rundresa planeras till dessa.

Slutrapport

Vinnova_RGB.jpg