708 Workshop pakethantering vid sågverk

Publicerad: 12 juni 2014

Syftet är att genomföra en genomgång med industrin för att hitta sätt att ytterligare effektivisera/minska arbete vid hantering av virkespaket i sågverken.

Område: Mätteknik, processtyrning och produktion av träkomponenter och träprodukter
Budget: 50 000 kr
Tidplan: februari - maj 2014
Projektledare: Micael Öhman, LTU

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Sammanställning från workshop

Relaterade projekt

LST BD REG AC.jpg