Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

716 Certifiering av byggprodukter, Norge

Publicerad: 28 september 2016

Syftet med projektet är att bredda marknaden för träförädling i norra Sverige samt att öka kunskapen om de tekniska hinder som föreligger vid handel med byggprodukter över gränsen Norge-Sverige.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 168 000 kr
Tidplan: januari - december 2015
Projektledare: Anders Gustafsson, SP

Finansiering: Detta delprojekt finansieras av TCNs industriparter.

Slutrapport